Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας,

Η σελίδα αυτή οργανώθηκε για τις ανάγκες του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων- Ακρωνύμιο: FUNglucan», στα πλαίσια της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03404)»

Στόχος του Προγράμματος είναι ο χαρακτηρισμός των ευεργετικών για την υγεία ιδιοτήτων που διαθέτουν τα εμπλουτισμένα σε β-γλυκάνες εκχυλίσματα εδώδιμων μανιταριών του ελλαδικού χώρου υπό συνθήκες που δύνανται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων διατροφικών προϊόντων που στοχεύουν στην πρόληψη παθολογικών καταστάσεων και βελτιώνουν τη ποιότητα ζωής του γενικού πληθυσμού, ειδικότερα δε των ηλικιωμένων.

Η ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την υγεία τους, είναι σημαντικός πυλώνας της Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών επιθυμεί να αναπτύξει ένα νέο, καινοτόμο, λειτουργικό προϊόν, εμπλουτισμένο με εκχύλισμα β-γλυκανών από ελληνικά μανιτάρια.

Σας καλούμε να περιηγηθείτε στη σελίδα μας και θα αναμένουμε τα σχόλια σας και τις παρατηρήσεις σας.

Φιλικά, Αδαμαντίνη Κυριακού, Συντονίστρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος