Επιστημονικά Συνέδρια

Kerezoudi E.N., Saxami G., Mitsou E.K., Vlassopoulou M., Rangel R., Pletsa V., Zervakis G.I., Kyriacou A. 2021. Impact of fermentation supernatants of rich in β-glucans mushrooms on the intestinal barrier: An in vitro study. Virtual Congress on Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN, 9-14 September 2021

Vlassopoulou M., Konstanta O., Kerezoudi E.N., Saxami G., Mitsou E.K., Koutrotsios G., Zervakis G.I., Paschalidis N., Georgiadis P., Kyriacou A., Pletsa V. 2021. Immunomodulating activity of Pleurotus eryngii following its in vitro fermentation by human fecal microbiota, 71st Annual Conference of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology (HSBMB), Congress Centre NCSR “Demokritos”, 26-28 November 2021

Vlassopoulou M., Konstanta O., Kerezoudi E.N., Saxami G., Mitsou E.K., Koutrotsios G., Zervakis G.I., Paschalidis N., Georgiadis P., Kyriacou A. Pletsa V. 2021. Immunomodulating activity of Pleurotus eryngii following its in vitro fermentation by human fecal microbiota, 9th Conference of MIKROBIOKOSMOS, Beneficial microbes at the heart of Mikrobiokosmos, Agricultural University of Athens, 16-18 December 2021, Athens

Christodoulou P., Boulaka A., Vlassopoulou M., Christodoulou P., Kerezoudi E.N., Saxami G., Mitsou E.K., Koutrotsios G., Zervakis G.I., Kyriacou A., Moulos P., Zervou M., Pletsa V., Georgiadis P. 20, 21. In vitro fermentation of Pleurotus eryngii mushrooms by human Gut Microbiota: anti-genotoxic, metabolomic and meta-taxonomic profiling of the products, 9th Conference of MIKROBIOKOSMOS, Beneficial microbes at the heart of Mikrobiokosmos, Agricultural University of Athens, 16-18 December 2021, Athens

Kerezoudi E.N., Mitsou E.K., Saxami G., Brikou T., Taflampa I., Miliarakis G., Yannakoulia M., Pletsa V., Zervakis G.I., Kyriacou A. 2021. Effect of daily consumption of a novel biscuit enriched with Pleurotus eryngii mushroom on intestinal health-related parameters: a cross-over, double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study, 9th Conference of MIKROBIOKOSMOS, Beneficial microbes at the heart of Mikrobiokosmos, Agricultural University of Athens, 16-18 December 2021, Athens

Kerezoudi E.N., Brummer R.J., Pletsa V., Zervakis G.I., Kyriacou A., Rangel I. 2022. Impact of fermentation supernatants of β-glucans Pleurotus eryngii rich mushrooms on intestinal permeability in an ex-vivo model, World of Microbiome Conference, 28-30 April, Vienna, Austria

Kerezoudi E.N., Vlassopoulou M., Mitsou E.K., Saxami G., Bekiaris G., Koutrotsios G., Pletsa V., Zervakis G.I., Kyriacou A. 2022. Potential prebiotic impact of rich in beta-glucans Pleurotus eryngii edible mushrooms on gut microbiota of healthy older adults: An in vitro study, 41th International Congress of the SOMED Congress, 14-16 June 2022, Alexandroupolis, Greece

Georgiadis P., Christodoulou P., Vlassopoulou M., Kaila S., Bekyrou M., Zervou M., Zervakis G.I., Kyriacou A., Pletsa V. 2022. In vitro fermentation of Pleurotus eryngii mushrooms by human Gut Microbiota: meta-taxonomic analysis and metabolomic profiling of the products, 46th FEBS, 9-13 July, Lisbon, Portugal

Kerezoudi E.N., Mitsou E.K., Saxami G., Brikou T., Taflampa I., Miliarakis G., Bekiaris G., Koutrotsios G., Saridaki A., Zoumpouli P., Makras L., Yannakoulia M., Pletsa V., Zervakis G.I., Kyriacou A. 2022. Effect of daily consumption of a novel biscuit enriched with Pleurotus eryngii mushroom powder on health-related parameters: a cross-over, double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study, 46th FEBS, 9-13 July, Lisbon, Portugal

Saxami G., Mitsou E., Yannakoulia M., Zervakis G., Koutrotsios G., Bekiaris G., Pletsa V., Georgiadis P., Vlassopoulou M., Boulaka A., Zoumboulis P., Kyriacou A. 2019. Development of a novel functional foodenriched with β-glucans of edible mushrooms from Greek habitats. 13th European Nutrition Conference, FENS 2019, 15-18 October 2019, Dublin, Ireland. PDF

Mitsou E., Saxami G., Stamoulou E., Zavliaris G., Terzi E., Kerezoudi E., Koutrotsios G., Zervakis G., Pletsa V., Mountzouris K., Kyriacou A. 2019. Effects of rich in β-glucans edible mushrooms on the gut microbiota characteristics of healthy elderly: an in vitro study. 13th European Nutrition Conference, FENS 2019, 15-18 October 2019, Dublin, Ireland. PDF

Vlassopoulou M., Kyriacou A., Pletsa V., Zervakis G., Yannakoulia M. 2019. The role of β-(1→3,1→6)-D-glucans in disease prevention and health promotion – a systematic review of randomized controlled trials. 13th European Nutrition Conference, FENS 2019, 15-18 October 2019, Dublin, Ireland. To be published in the Proceedings of the Nutrition Society. PDF

Georgios Bekiaris, Georgios Koutrotsios, Adamantini Kyriacou, Vaso Pletsa and Georgios Zervakis. Cultivated mushrooms with enhanced β-glucan content as obtained through the valorization of agricultural and agro-industrial by-products. 8th Conference of the Hellenic Scientific Society of Mikrobiokosmos, 18-20 April 2019, Patras. PDF

Vasiliki Pletsa, Eleni Lianou, Paris Christodoulou, Marigoula Vlassopoulou, Evdokia Mitsou, GeorgeZervakis, Adamantini Kyriacou, Panagiotis Georgiadis and Maria Zervou. In vitro fermentation of Pleurotus ostreatus and Ganoderma lucidum by human gut microbiota: metabolomic analysis of the products. 8th Conference of the Hellenic Scientific Society of Mikrobiokosmos, 18-20 April 2019, Patras. PDF

Vasiliki Pletsa, Paraskevi Maria Vlachou Efstathiou, Marigoula Vlassopoulou, Athina Boulaka, GeorgeBekiaris, George Koutrotsios, George Zervakis, Adamantini Kyriacou, Ourania Tsitsiloni and PanagiotisGeorgiadis. Evaluation of the biological activity of the edible mushrooms Pleurotus ostreatus and Ganoderma lucidum from Greek strains with enhanced β-glucan content. 8th Conference of the Hellenic Scientific Society of Mikrobiokosmos, 18-20 April 2019, Patras. PDF


Περιοδικά

Vlassopoulou M., Yannakoulia M., Pletsa V., Zervakis G.I. Kyriacou A. 2021. Effects of fungal beta-glucan on health-a systematic review of randomized controlled trials, Food and Function, 12: 3366-3380 DOI: 10.1039/D1FO00122A

Saxami G., Kerezoudi E., Mitsou E., Koutrotsios G., Zervakis G., Pletsa V., Kyriacou A. 2021. Fermentation supernatants of Pleurotus eryngii mushroom ameliorate intestinal epithelial barrier dysfunction in lipopolysaccharide-induced Caco-2 cells via upregulation of tight junctions, Microorganisms, 9:2071 DOI:10.3390/ microorganisms9102071

Vlassopoulou M., Paschalidis N., Savvides A.L., Saxami G., Mitsou E.K., Kerezoudi E.N., Koutrotsios G., Zervakis G.I., Georgiadis P., Kyriacou A. and Pletsa V. 2022. Immunomodulating activity of Pleurotus eryngii mushrooms following their in vitro fermentation by human fecal microbiota, Journal of Fungi, 8: 329, DOI:10.3390/jof8040329

Athina Boulaka, Paraschos Christodoulou, Marigoula Vlassopoulou, Georgios Koutrotsios, Georgios Bekiaris, Georgios I. Zervakis, Evdokia K. Mitsou, Georgia Saxami, Adamantini Kyriacou, Maria Zervou, Panagiotis Georgiadis and Vasiliki Pletsa.Genoprotective Properties and Metabolites of β -Glucan-Rich Edible Mushrooms Following Their In Vitro Fermentation by Human Faecal Microbiota. Molecules, 2020, 15(25), 3554, https://doi.org/10.3390/molecules25153554. PDF 

Evdokia K. Mitsou, Georgia Saxami, Emmanuela Stamoulou, Evangelia Kerezoudi, Eirini Terzi, Georgios Koutrotsios, Georgios Bekiaris, Georgios I. Zervakis, Konstantinos C. Mountzouris, Vasiliki Pletsa and Adamantini Kyriacou. Effects of Rich in B-Glucans Edible Mushrooms on Aging Gut Microbiota Characteristics: An In Vitro Study.Molecules, 2020, 25(12), 2806, https://doi.org/10.3390/molecules25122806. PDF 

Georgios Koutrotsios, Marianna Patsou, Evdokia K. Mitsou, Georgios Bekiaris, Maria Kotsou, Petros A. Tarantilis, Vasiliki Pletsa, Adamantini Kyriacou και Georgios I. Zervakis. Valorization of Olive By-Products as Substrates for the Cultivation of Ganoderma lucidum and Pleurotus ostreatus Mushrooms with Enhanced Functional and Prebiotic Properties. Catalysts, 2019, 9(6), 537; https://doi.org/10.3390/catal9060537. PDF 

Ευαγγελία Κερεζούδη, Γεώργιος Ζερβάκης, Βασιλική Πλέτσα, Αδαμαντίνη Κυριακού. Β-γλυκάνες μανιταριών: βιολογικές δράσεις και οφέλη για την υγεία. Περιοδικό ΦύσηΌραμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείο Μανιταριών. 14ο Τεύχος. PDF