Ημερίδα «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων»

13th European Nutrition Conference | FENS 2019 , 15-18 October 2019, Dublin, Ireland

Συνέδριο της Εταιρίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ