20/05/2022 : Ημερίδα «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων»

02/10/2020 : Συνάντηση Συνεργατών Ερευνητικού Προγράμματος Funglucan

26/09/2019 : Συνάντηση Συνεργατών Ερευνητικού Προγράμματος Funglucan