Στις 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά συνάντηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα FUNglucan. Συμμετείχαν:

 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος κα Κυριακού Αδαμαντίνη-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, η κα Γιαννακούλια Μαίρη-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, η κα Σαξάμη Γεωργία-Μεταδιδάκτορας, η κα Δώρα Μπρίκου- Υποψήφια Διδάκτορας και η κα Μήτσου Ευδοκία- Επιστημονική Συνεργάτης
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: ο κος Ζερβάκης Γεώργιος-Καθηγητής, ο κος Κουτρώτσιος Γεώργιος- Μεταδιδάκτορας, ο κος Μπεκιάρης Γεώργιος-Μεταδιδάκτορας
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: η κα Πλέτσα Βασιλική-Ερευνήτρια, ο κος Γεωργιάδης Παναγιώτης-Ερευνητής, και η κυρία Μαριγούλα Βλασσοπούλου -Υποψήφια Διδάκτορας
 • Ε.Ι. Παπαδόπουλος: οι κυρίες Ζουμπούλη Πένυ και Σαριδάκη Αγγελική

 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

  Στη συνάντηση των συνεργατών του ερευνητικού προγράμματος FUNGLUCAN παρουσιάστηκε το πρόσφατο πειραματικό έργο, από τους φορείς που συμμετέχουν.
  Επίσης συζητήθηκαν οι νέες συνθήκες που επικρατούν λόγω του COVID-19 και πως πρόκειται να επηρεάσουν την κλινική μελέτη με ιδιαίτερη έμφαση στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που να διαφυλάσσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων εθελοντών και επιστημονικού προσωπικού. Αναφέρθηκαν οι δυσκολίες που έχουν ήδη εμφανιστεί στη στρατολόγηση των εθελοντών, δεδομένου ότι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα λόγω ορίου ηλικίας (εθελοντές >60 ετών). Τα κυριότερα σημεία που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης:

  Α) Αλλαγές και αναπροσαρμογές σχετικά με τις καθυστερήσεις λόγω του COVID-19

  Β) Τα κριτήρια στρατολόγησης των εθελοντών καθώς και τα κριτήρια αποκλεισμού τους από την κλινική μελέτη

  Γ) Την συσκευασία και την σήμανση του πειραματικού τροφίμου

  Δ) Την δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την επικείμενη κλινική μελέτη

  Ε) Ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης της κλινικής μελέτης