Η Σύμπραξη αποτελείται από τέσσερις φορείς, εκ των οποίων οι τρεις ανήκουν στους ερευνητικούς οργανισμούς και ο ένας είναι επιχείρηση. Ο κάθε Φορέας διαθέτει εμπειρία σε διαφορετικό γνωστικό πεδίο, έτσι ώστε η συνέργεια της σύμπραξης να εξασφαλίζει την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα,

Η Ομάδα Μικροβιολογίας και η Ομάδα Μελέτης Διαιτητικής Συμπεριφοράς του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία στην μελέτη του Εντερικού Μικροβιόκοσμου (ΕΜ). Η Ομάδα Μικροβιολογίας κατέχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και στην διεξαγωγή παρεμβάσεων με στόχο την βελτίωση της σύστασης και της λειτουργίας του ΕΜ, ενώ η Ομάδα Μελέτης Διαιτητικής Συμπεριφοράς διαθέτει εμπειρία τόσο στην αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών και συμπεριφορών (υγειών και ασθενών ατόμων), όσο και στην οργάνωση παρεμβάσεων με σκοπό την προαγωγή της υγείας. Υπεύθυνη επικοινωνίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το Έργο: Κυριακού Αδαμαντίνη-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Η εταιρία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά του μπισκότου και των αρτοσκευασμάτων. Σημαντικός πυλώνας της εταιρίας είναι η ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την υγεία τους. Η εταιρία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει μεγάλο εύρος προϊόντων και λειτουργικών τροφίμων όπως είναι τα Cream Crackers και οι φρυγανιές με β-γλυκάνη βρώμης, οι οποίες φέρουν εγκεκριμένο από την νομοθεσία ισχυρισμό υγείας σχετικά με την μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα. Υπεύθυνοι επικοινωνίας της εταιρίας Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για το Έργο: Μάκρας Ελευθέριος – Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Senior R&D Scientist και Ζουμπούλη Πηνελόπη – Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης, Senior R&D Scientist.

Η Ομάδα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας (ΕΓΓΜ, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία στην βιομετατροπή και αξιοποίηση αγροβιομηχανικών αποβλήτων- γεωργικών υπολειμμάτων με χρήση μυκήτων λευκής σήψης και στην αριστοποίηση μεθοδολογιών ζυμώσεων υγρής και στερεάς φάσης, καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογιών καλλιέργειας εδώδιμων μανιταριών, στην βελτίωση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων και της περιεκτικότητάς τους σε βιοδραστικά συστατικά. Επιπλέον το εργαστήριο ασχολείται με την καταγραφή της μυκητιακής ποικιλότητας της Ελλάδας με έμφαση στην μελέτη των βασιδιομυκήτων. Υπεύθυνος επικοινωνίας του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας- ΓΠΑ για το Έργο: Ζερβάκης Γεώργιος– Καθηγητής.

Η Ομάδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ), αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του προσωπικού του και τις υποδομές του διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην έρευνα για την ανακάλυψη βιοτεχνολογικών προϊόντων και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος Χημικής Καρκινογένεσης & Γενετικής Τοξικολογίας του ΙΒΦΧΒ, εστιάζονται σε δύο κατευθύνσεις: α) Στους μηχανισμούς καρκινογένεσης και κυτταροτοξικότητας από χημικούς ή φυσικούς παράγοντες  του περιβάλλοντος καθώς και στη τροποποίησή τους από διατροφικούς παράγοντες και β) Στις αλληλεπιδράσεις γονιδίων -περιβάλλοντος στην καρκινογένεση. Υπεύθυνη επικοινωνίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το Έργο: Πλέτσα Βασιλική -Ερευνήτρια Β΄.