Την Παρασκευή 20/05/2022 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ημερίδα στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων», Ακρωνύμιο FUNglucan, Τ1ΕΔΚ-03404. Στην παρουσίαση συμμετείχαν όλοι οι συντελεστές: το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και η Βιομηχανία μπισκότων και ειδών διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Για το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Banners:


Photos: